Členské příspěvky – sezóna 2020/2021

433

Vážení rodiče, milí sportovní přátelé,

s odvoláním na stanovisko VV HCR ze dne 16. 12. 2020 (Informace pro rodiče – HC Roudnice nad Labem), aktualizujeme stanovisko VV HCR ohledně plateb členských příspěvků za sezónu 2020/2021.

Jelikož protipandemická státní opatření neumožnila začátkem roku 2021 plnohodnotně trénovat v druhé polovině sezóny 2020/2021, VV HCR vydává níže uvedená stanoviska, která se týkají plateb členských příspěvků na sezónu 2020/2021:

  1. v sezóně 2020/2021 byly plnohodnotné tréninky v součtu pouze 3 měsíce, za tyto měsíce budeme vyžadovat platbu členských příspěvků
  2. přeplatky příspěvků v plné míře převedeme do sezóny 2021/2022
  3. případné požadavky na vrácení zaplacených členských příspěvků za sezónu 2020/2021 budeme řešit individuálně, kontaktní osoba paní Edita Malá, tel. 734374410, e-mail: mala@hcroudnice.cz
  4. přehled o přeplatcích či nedoplatcích na členských příspěvcích za sezónu 2020/2021 budeme prostřednictvím vedoucích mužstev rozesílat na začátku přípravy na novou sezónu 2021/2022

Přípravu na novou sezónu 2021/2022 zahájíme, jakmile nám to protipandemická opatření umožní. Návrat na ledovou plochu plánujeme od 1. 7. 2021.

V současné době jsme využili uzavření našeho ZS k plánované rekonstrukci jeho osvětlení.

Děkujeme, že jste stále s námi.

VV HC Roudnice nad Labem