Hodnocení akce: Týden hokeje 25.1. 2018

5

Již po čtvrté jsme součástí akce Pojď hrát hokej a i tentokrát jsme přípravám a propagaci věnovali velkou snahu a pozornost jako v předešlých případech. Zvolili jsme všechna dostupná regionální média, která jsou v tomto regionu k dispozici. Samozřejmostí se již stala osobní propagace v místních mateřských a základních školách. I přesto, že stále považujeme lednový termín akce ne tolik vhodný jako zářijový, tak nás tentokrát zájem dětí a rodičů mile překvapil. Celková účast 39 dětí je pro náš malý klub úžasným číslem.

Po zkušenostech z minulých akcí, již nenutíme dětí účastnit se prezentace, tu děláme hlavně pro rodiče. Děti se snažíme zabavit doprovodným programem a ukázkou výstroje přímo v kabinách dětských kategorií. Součástí tohoto doprovodného programu je zábavná rozcvička, kterou si pro děti připravili naši trenéři mládeže.

Po skončení prezentace se opět děti s rodiči potkali při převlékání. Komu bylo potřeba s vystrojí dopomoci byli k dispozici asistenti z řád ženského týmu. Kdo neměl nějakou součást výstroje, tomu byla zapůjčena v našem výstrojním skládku.

Na ledové ploše jsme připravili tři sektory. V jednom probíhala ukázka tréninku těch nejmenších, které jsme nabrali při zářijové akci. Byl vidět velký pokrok. V ostatních dvou třetinách byly děti rozděleny podle schopností a samostatnosti. Přeci jen některé byly na rodičích dost závislé a těm jsme umožnili být na ledě společně. Společnou fotografii jsme tentokráte dělali v polovině programu na ledě. Po předchozích zkušenostech víme, že některé děti v průběhu programu odcházejí. Na závěr byl pro děti zážitek vidět následné utkání mladších žáků.

Doufáme, že se celá akce dětem líbila a zůstane u hokeje co největší počet z nich.

V Roudnici n.L. 26.1. 2018
Tomáš Dudek – sekretář oddílu