Hokejový kemp

183

Projekt: Letní příměstský sportovní tábor

Místo konání: Roudnice nad Labem
Termín konání: 8. – 14. 8. 2020

Počet dětí: 49

Hokejový kemp HC Roudnice je známou prázdninovou akcí našeho klubu. Všechny plánované aktivity tábora probíhaly od 8:00 do 17:00, a to buď přímo v prostorách ZS v Roudnici nad Labem anebo v jeho blízkém okolí.

Tento hokejový kemp byl rozdělen na dva turnusy, jednak z důvodů účasti dětí různých věkových kategorií a také proto, aby se vytvořily menší, ale funkční skupiny dětí. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci musel každý účastník doložit potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pro bezpečí všech účastníků byla u vstupu do prostorů ZS připravena dezinfekce a děti byly poučeny o mytí rukou. Zdravotnický dozor prováděl vstupní prohlídku každého účastníka na začátku dne formou měření tělesné teploty.

Oba turnusy probíhaly ve stejném termínu, a to od 8.8 do 14.8 2020 a účastnilo se ho 49 dětí. Všechny organizované aktivity byly sestaveny tak, aby si účastníci zlepšili svou fyzickou kondici a celkově se tak připravili na svou celoroční sportovní aktivitu – lední hokej.

Program hokejového kempu připravil hlavní trenér našeho klubu Jaroslav Kalla. Oba turnusy měly stejný program.

Obecný program dne na hokejovém kempu byl: sraz – rozcvička – led – svačina/pitný režim – kompenzace – oběd – relaxace – led – svačina/pitný režim – suchá příprava – ukončení.

Stejně jako v loňském ročníku jsme i letos pořídili zúčastněným dětem sportovní tréninkový set oblečení, tentokrát od renomovaného výrobce hokejového vybavení CCM. Tento dárek udělal všem zúčastněným dětem velikou radost, ale zároveň měl i praktický význam, který spočíval v jednotnosti oblečení. To ocenili zejména dozorující trenéři během přesunů na oběd, kterým to výrazně usnadnilo kontrolu nad celou skupinou dětí. Toto oblečení budou děti využívat i v dalším období sezóny.

Účastníci tohoto hokejového kempu si vyzkoušeli v rámci suché přípravy i další sportovní aktivity, např. fotbal, atletiku, fitness cvičení a rehabilitaci. Příští rok náš klub opět plánuje v projektu pokračovat. Věříme, že o příští ročník této akce bude stejný, potažmo ještě větší zájem než v předchozích letech.

Cíl projektu nabídnout dětem sportovně zaměřenou denní náplň a připravit je na nadcházející sezónu byl splněn. S ohledem k vysokému počtu zúčastněných dětí a kladné zpětné vazby od jejich rodičů, hodnotíme tento projekt velmi úspěšně.

Velký podíl na vysoké naplněnosti hokejového kempu, měla zejména přijatelná cena, která byla stanovena na základě finanční podpory sponzorů a Města Roudnice nad Labem.