Hokejový klub si volil nové vedení klubu

348

Na VH klubu si jeho členové po zprávě o činnosti a hospodaření klubu zvolili na další funkční období 2020 – 2022 nové vedení.

Do výkonného výboru klubu byl zvolen: Vladimír Čichovský, Ing. Pavel Richtr, Tomáš Dudek, Ing. Jiří Jirásek a Edita Malá.

VH si za předsedu spolku zvolila Vladimíra Čichovského a za místopředsedu spolku Ing. Pavla Richtra.

(Na 1. schůzi VV klubu byl sekretářem klubu zvolen Tomáš Dudek a hospodářem klubu byla zvolena Edita Malá)