Hokejový klub si zvolil nové vedení klubu

50

Na základě platných stanov klubu svolal předseda hokejového klubu na 7. listopadu 2017 od 18:00 hodin volební valnou hromadu. Řízením VH klubu byl pověřen Jaromír Maleček.

Valná hromada si schválila program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Přednesení zprávy o činnosti spolku
4. Přednesení zprávy o hospodaření spolku za rok 2016
5. Volba nových členů výkonného výboru, kontrolní komise a předsedy výkonného výboru klubu
6. Diskuse
7. Schválení usnesení VH
8. Závěr

Při přednesení zprávy o hospodaření spolku předseda klubu Vladimír Čichovský kladně
zhodnotil dosavadní činnost klubu a připomněl základní kroky, které muselo vedení klubu
učinit, aby mohl klub fungovat dále.

• Oddlužení klubu
• Zajištění finanční stability klubu (vyrovnaný rozpočet)
• Stabilizace A týmu
• Sportovní úspěchy ( A- přeborník kraje, Ž-postup do 1. ligy, MŽ – vítěz LMŽ ÚK, úspěšný odchovanci)
• Stabilizace trenérského týmu
• Zlepšení zázemí klubu (mantinely, HTC, tr. pomůcky)
• Zlepšení materiálního zabezpečení klubu
• Vizualizace klubu vůči veřejnosti
• Pravidelný nábor (nárůst počtu dětí, škola bruslení, zapojení do projektu ČSLH)

Dále předseda klubu seznámil přítomné s nutnými náklady na provoz klubu. Na pokrytí nákladů klubu se výrazně podílí město Roudnice nad Labem, Ministerstvo školství a tělovýchovy, Ústecký kraj, rodiče hráčů/hráček, samotní hráči/hráčky a sponzoři klubu. Bez finanční podpory výše jmenovaných by nemohl klub nadále fungovat. Pro další rozvoj klubu, doporučil V. Čichovský následující kroky:

• Zlepšit kulturu mezilidských vztahů
• Dodržovat vyrovnaný rozpočet klubu
• Pokračovat ve stabilizaci trenérského týmu
• Pokračovat ve vizualizaci klubu vůči veřejnosti
• Ve sponzorinku se pokusit o větší zapojení roudnických firem
• Pokusit se o větší dotační úspěšnost
• Pokračovat v hráčské naplněnosti žákovských týmů

Na závěr svého vystoupení předseda klubu poděkoval všem kolegům za dosavadní dobře odvedenou práci.

Na zprávu o činnosti klubu navázala svou zprávou o hospodaření klubu za rok 2016 hospodářka klubu E. Malá. Po jejím vystoupení si valná hromada klubu zvolila na funkční období 2017 – 2019 nové vedení.

Do výkonného výboru klubu byl zvolen: Vladimír Čichovský, Ing. Pavel Richtr, Tomáš Dudek, Jiří Jirásek a Edita Malá. VH si za předsedu spolku zvolila Vladimíra Čichovského.

(Na 1. schůzi VV klubu byl místopředsedou klubu zvolen Ing. Pavel Richtr, sekretářem klubu Tomáš Dudek a hospodářem klubu byla zvolena Edita Malá)

VH si jako kontrolní orgán zvolila kontrolní komisy ve složení: Ing. Gabriela Mudrová, Ing. Jaromír Maleček a Dana Vejlová.

Schválením usnesení VH spolku HC Roudnice nad Labem, z.s. byla valná hromada ukončena.