Informace pro rodiče

284

Členské příspěvky HC Roudnice nad Labem srpen-prosinec – COVID-19

Vážení rodiče, milí sportovní přátelé,
samozřejmě na Vás myslíme a víme, že se ptáte, jak to bude s případnými kompenzacemi za členské příspěvky, které jste již odvedli v období srpen – prosinec tohoto roku za sezónu 2020/2021.

Citlivě vnímáme, že se v uvedeném období trénovalo cca 3 měsíce (srpen, září, ½ října a ½ prosince) – i když se v době uzavření sportovišť trénovalo i online. Jakmile to bylo opět možné, začali jsme opět trénovat, byť v omezeném režimu. Z tohoto lze usoudit, že snaha na naší straně byla, abychom mohli co nejdříve naskočit zpět to tréninkového procesu.

Vaše děti tedy mohly plnohodnotně trénovat 3 měsíce a my budeme tuto skutečnost zohledňovat při placení členských příspěvků. Vzniká zde několik případů, které budeme řešit následujícím způsobem. V případě, že byste kompenzace nechtěli využít a členské příspěvky necháte ve prospěch našeho HC, budeme Vám za to velice vděční.

Výkonný výbor HC Roudnice nad Labem rozhodl v návaznosti na současná pandemická opatření státu o placení členských příspěvků za sezónu 2020/2021 takto:

1. Pokud máte předplaceno na celou sezónu 2020/2021, budeme Vám v následující sezóně 2021/2022 kompenzovat 2 měsíce. Vaše členství bude tedy zlevněno o dvě splátky ve výši dle kategorie.

2. Pokud máte předplaceno na polovinu sezóny 2020/2021, budeme Vám v následující sezóně 2021/2022 kompenzovat 2 měsíce. Vaše členství bude tedy zlevněno o dvě splátky ve výši dle kategorie.

3. Pokud platíte v měsíčním intervalu, budeme Vám v následující sezóně 2021/2022 kompenzovat 2 měsíce. Vaše členství bude tedy zlevněno o dvě splátky ve výši dle kategorie.

4. Pokud nemáte řádně zaplaceny členské příspěvky v uvedeném období (srpen-prosinec), budeme jejich úhradu po Vás vyžadovat. Vaše členství je nutné za odtrénované 3 měsíce uhradit ve výši dle kategorie.

Jestliže nám pandemická opatření neumožní začátkem roku 2021 opět plnohodnotně trénovat v druhé polovině sezóny, budeme Vás informovat o dalším postupu týkajícího se plateb členských příspěvků na sezónu 2020/2021.

Děkujeme, že jste nám zůstali věrní i v této nelehké době, že vaše děti mají stále zájem na sobě pracovat a že je v tom Vy jako jejich rodiče podporujete.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi!
VV HC Roudnice nad Labem

1 komentář

Comments are closed.