Letní příměstský sportovní tábor

64

Místo konání: Roudnice nad Labem a blízké okolí
Termín konání: 5. – 9. 8. 2019
Počet dětí: 45

Tato letní akce našeho klubu byla první, na které jsme spolupracovali s Evropskou Unií, která tento projekt spolufinancovala z Operačního programu Zaměstnanost. S přípravou celého projektu nám pomáhalo MAS Podřipsko. Cílem projektu bylo nabídnout zaměstnaným nebo práci hledajícím rodičům z Roudnice nad Labem a blízkého okolí, během letních prázdnin, organizovanou činnost pro jejich děti, kde budou pod dozorem dospělých. Vzhledem k cílům projektu, bylo umožněno zúčastnit tohoto projektu i dětem, které nejsou členy našeho klubu. Program tábora byl tedy upraven s ohledem na tyto děti, a také s přihlédnutím k tomu, že věkový rozdíl mezi dětmi byl velmi rozsáhlý

V pondělí 5. 8. 2019 začal “Letní příměstský sportovní tábor”. První den se děti seznámily s programem, některé dokonce poprvé okusily atmosféru zimního stadionu, protože hokej nehrají. Místo ranní rozcvičky si každý vybral hokejku, kterou mu naši trenéři zkrátili a připravili na led. Z důvodu lepší organizace jsme děti rozdělili na starší a mladší. Program dětí byl i na základě věkových skupin upraven tak, aby ho všichni zvládli. Na ledě jsme vždy začali pozvolna, pouze lehké rozcvičení, po kterých následovaly hry. V tomto duchu pokračovaly i další sportovní aktivity: Rozcvičky v nedalekém parku, kde jsme využili zrekonstruované veřejné hřiště. Opičí dráhu v sportovním areálu “Pod Lipou”, přesun městem a přes most zvládly děti na jedničku. Ve sportovní hale si v dalších dnech vyzkoušeli základy gymnastiky, které jim z počátku příliš nešly a s lehce upravenými pravidly basketbal, házenou, mini-fotbálek.

Součástí projektu byly připraveny i dva výlety. Prvním cílem byla hora Říp a druhým muzeum čertů v Úštěku, kterou jsme nazvali ,,S čerty na hrad“, kde hradem byla zřícenina hradu Helfenburg. Na Říp jsme vyrazily pěšky. Na samém vrcholu na děti čekalo překvapení v podobě předání tréninkových setů, které využili během celého tábora. Všechny děti tento výlet statečně odšlapaly a zvládly na výbornou. Druhý výlet jsme vzhledem k velké vzdálenosti od základny zkombinovali s autobusovou dopravou do malého městečka jménem Úštěk, kde jsme navštívili Muzeum čertů. V muzeu je skvěle propracovaná cca 60 minutová prohlídka, kde se pobaví jak dospělí, tak děti. Všichni jsme se zde dozvěděli spoustu nového o pekle (například, že jediné povolené sprosté spojení je “sakra práce”), zazpívali si s čertem a paní luciferkou spoustu známých písniček, prošli si peklo v podzemí hradu Úštěk, odrecitovali známé básničky, a nakonec byli od paní luciferky pomazáni uhlím. Po prohlídce muzea  jsme vyrazili po turistické trase,  nádhernou přírodou, k zřícenině hradu Helfenburg, kde děti měly cestou šanci vidět menší hady a dokonce v oboře i losy. Celý výlet byl opravdu krásný, i když cesta zpět byla již velice náročná, jak pro děti, tak i pro dospělé. Děti si závěr výletu vysloužili obrovskou pochvalu za to, jak tento výlet báječně zvládly.

Závěrečný program tábora, byl jak jinak než ve znamení her a soutěží. Na ledě už byla znát únava z předchozích dnů, a tak jsme zvolili aktivity, při kterých děti neměli prostor pro přemýšlení nad bolavými nožkami. Po obědě jsme tentokrát dětem z důvodu načerpání síly na odpolední sportovní  “Olympiádu”, naordinovali polední klid.  Připraveno bylo 9 různých stanovišť, na kterých se soutěžilo v hodu míčkem, hodu medicinbalem, slalomovém běhu, skákání na gymnastickém míči, skoku do výšky, kopech na branku, výdrži v “planku”, držení stabilní polohy a vybíhaní schodů. Nechybělo rozptýlení v podobě zmrzliny a předávání diplomů s medailemi. Při závěrečném loučení s trenéry se nakonec dětem ani nechtělo domů a chtěly si některé hry z celého týdne zopakovat. Nezbylo nám nic jiného, než děti pochválit za hladký a bezproblémový průběh táboru, rozloučit se s nimi a předat je rodičům. Pro příští rok plánuje náš klub v tomto projektu pokračovat, takže doufáme, že příští ročník bude opět sportovně rozmanitý a u dětí úspěšný. Po děti bylo po celý týden zajištěno: snídaně, svačiny, obědy, večeře a vydatný pitný režim.

Cíl celého pobytu: Během letních prázdnin nabídnout dětem sportovně zaměřenou denní náplň pod dozorem dospělých, byl splněn.

Tento projekt mohl proběhnout jen díky rodičům dětí, podpory našeho hokejového klubu a hlavně dotaci Evropské Unie.

Akce byla realizována s podporou Evropské Unie:

Všem děkujeme.
HC Roudnice nad Labem