Mládež začala novou sezónu v novém

16

Obnova tréninkových a zápasových dresů našich žákovských družstev byla vzhledem k jejich stáří nutností. S postupnou výměnou jsme začali v loňském roce. Díky finanční podpoře z dotačních titulů a fin. darů od sponzorů jsme mohli s výměnou pokračovati v letošním roce. Barevné rozlišení dětí při tréninkových jednotkách nám umožňuje rychlou orientaci dětí při jejich rozdělení na menší a efektivnější skupiny pro výuku ledního hokeje.

Náklady na obnovu dresů byly v tomto roce 161.000,-Kč. Na financování nákupu dresů se podílelo MŠMT, Ústecký kraj, Město Roudnice nad Labem, MONDI Štětí a.s. a další sponzoři, bez jejich finanční podpory bychom s obnovou v tomto roce nemohli pokračovat. Vzhledem k stále rostoucím nákladům v našem sportovním prostředí je tato finanční podpora poskytnutá nad rámec rozpočtu našeho klubu vnímána jako výrazná pomoc při materiálním zajištění našich žákovských družstev.

V tomto roce jsme pro naší mládež pořídili:

Foto: mix dresů – 1 turnus soustředění přípravky
Foto: mix dresů – 1 turnus soustředění přípravky

Nové dresy prodělaly svůj křest na hokejovém soustředění pro dětí ročníku 2011 až 2006, který náš klub pořádal v srpnu 2018.

Ještě jednou děkujeme za podporu: