Omezení vstupu na ZS

454

VSTUP NA ZS OMEZEN – vzhledem k atuálním proticovidovým opatřením je omezen vstup na zimní stadion pouze pro osoby očkované nebo po prodělání onemocnění. Pro splnění těchto nařízení bude v provozu pouze jeden vchod na ZS (vchod pro hráče), kde bude probíhat aktivní kontrola osob, které se musí prokázat buď certifikátem o očkováním nebo potvrzením od lékaře o prodělání nemoci. Toto neplatí pro děti do 12ti let. Pro děti od 13ti do 18ti let platí možnost prokázání se negativním PCR testem.