Oznámení o konání valné hromady HC Roudnice nad Labem, z.s.

7

Na základě platných stanov klubu svolává předseda hokejového klubu řádnou valnou hromadu.

Termín: 5. září 2016 od 18:00 hodin v klubovně HC

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu jednání
  3. Schválení prodeje pozemků ve vlastnictví klubu
  4. Schválení účetní uzávěrky klubu
  5. Ostatní
  6. Závěr

 

V Roudnici n. L. dne 29. 7. 2016

Vladimír Čichovský
předseda klubu HC Roudnice nad Labem, z.s.

Tato pozvánka ke stažení ve formátu PDF zde.