Pošlete hlas Gábině a A týmu!

7

Jako každý rok i letos se koná tradiční anketa o Nejúspěšnějšího sportovce litoměřicka za uplynulý rok. V nominacích máme i své zástupce Gábinu Horákovou a A TEAM, které spolu s námi prosím podpořte svým hlasem. Pokud máte zájem o hlasování v této anketě, žádáme Vás o stažení a vyplnění hlasovacího lístku a zaslání elektronicky na adresu ltmcstv@iol.cz v termínu do středy 08.02.2017.

Nominace zveřejněná v Litoměřickém deníku k 10.01.2017 (jedná se pouze o vodítko), odkaz na článek ZDE.

Ke stažení:
Anketní lístek 2016

Nominace 2016
Průvodní dopis respondentům ankety 2016

Slavnostní vyhlášení se uskuteční v KD Litoměřice v úterý dne 21.02.017 od 18:00.

Děkujeme za Váš hlas!