Příměstský sportovní tábor

204

Místo konání: Roudnice nad Labem a blízké okolí
Termín konání: 17. – 23. 8. 2019
Počet dětí: 42

Sportovní příměstský tábor je již tradiční prázdninovou akcí našeho klubu. Veškeré aktivity probíhají na ZS v Roudnici nad Labem a jeho blízkém okolí. Vzhledem k rozdílnému věku účastněných dětí a dorostenců/dorostenek rozdělujeme akci na dva turnusy.

Oba turnusy probíhaly v termínu: 17. – 23. 8. 20198 a účastnilo se ho 42 dětí

Jedná se již o tradiční letní akci našeho klubu, kterou se snažíme dětem z Roudnice nad Labem a blízkého okolí, během letních prázdnin, nabídnout sportovně organizovanou činnost. Veškeré sportovní aktivity byly připraveny tak, aby si děti zlepšily svou fyzickou kondici a celkově se připravili na svou celoroční sportovní aktivitu – lední hokej. Všechny turnusy měly stejný program: sraz – rozcvička – led – rehabilitace – oběd – relaxace – led – atletika – fotbal – fitness – zakončení dne. V loňském ročníku se nám velice osvědčilo pořídit dětem sportovní tréninkový set v barvách a logem našeho klubu, a roto jsme ho v pozměněném designu pořídili a letos. Z tohoto dárku měli radost všichni účastníci tábora. Tento dárek měl i praktický význam – děti byly barevně jednotní, což během přesunů na jídlo ocenili hlavně jejich trenéři., kterým to značně usnadnilo kontrolu nad celou skupinou. Na začátku tábora jsme účastníky tábora rozdělili do malých a tím i lépe funkčních skupin. Program celého tábora si připravili hlavní trenéři našeho klubu Martin Kuchař a Jaroslav Kalla. Týmové oblečení budou naše týmy využívat i v dalším období.

Účastníci této letní akce s hokejem, si také vyzkoušeli další sportovní aktivity, jako jsou fotbal, atletika, fitness cvičení a rehabilitaci.

Na konci tábora si všichni opekli buřty a shrnuli právě skončený tábor. Trenéři nakonec děti pochválili za hladký a bezproblémový průběh tábora, rozloučili se s nimi a předali je rodičům. Pro příští rok plánuje náš klub v tomto projektu pokračovat, takže doufáme, že příští ročník bude opět sportovně rozmanitý a u dětí úspěšný.

Cíl celého projektu: Během letních prázdnin nabídnout dětem sportovně zaměřenou denní náplň pod dozorem dospělých a připravit je na začínající sezónu byl splněn.

Tento projekt mohl proběhnout jen díky rodičům dětí, podpory našeho hokejového klubu a hlavně dotacím Města Roudnice nad Labem a MŠMT.

Akce byla realizována s podporou Města Roudnice nad Labem a MŠMT:

Všem děkujeme.
HC Roudnice nad Labem