Příspěvky na sezónu 2015/2016

10

Platby posílejte opět nejpozději k 20.dni  v měsíci na stejný bankovní účet, tedy: 107-8223540297/0100.

Jako variabilní symbol při jednotlivé platbě uvádějte rodné číslo hráče, protože pokud do zprávy pro příjemce nenapíšete jméno, nelze potom platbu přiřadit. Konstatní symbol 0308, specifický symbol podle věkové kategorie – viz tabulka.

kategorie měsíční příspěvek specifický symbol
přípr.+2. třída 200 2
4. třída 400 4
MŽ (2004-2005) 500 5
SŽ (2002-2003) 600 7
dorost 600 9
ženy 600 10
muži 600 1


Sleva:  při jednorázové platbě (8 x měsíční příspěvek)  se odečte 1 měsíční příspěvek.   Např. místo 8 x 600,- platíte 4.000,- Kč.

      Při platbě  2 x za rok se odečte 1/2 měsíčního příspěvku. Např. místo 4.800,-  platíte 2 x 2.200,- Kč, celkem 4.400,- Kč.