Příspěvky pro rok 2022

227

VV klubu rozhodl vzhledem ke zvyšování nákladů na organizaci a chod klubu o změně výše příspěvků pro jednotlivé kategorie. K plošnému zvýšení příspěvků bylo přistoupeno po 5 letech. Jednotlivé navýšení bude oznámeno jednotlivým kategoriím hlavním trenérem nebo vedoucím mužstva. Doufáme, že všichni členové klubu tento nepopulární, ale momentálně nutný krok pochopí.

Vladimír Čichovský
Předseda klubu
HC Roudnice nad Labem