Strečinková tělocvična otevřena

146

Dlouhodobě plánujeme postupný rozvoj vybavenost zimního stadiónu a strečinková tělocvična je základním článkem vybavenosti pro správný rozvoj pohybového aparátu dětí a mládeže. Jsme rádi, že jsme 1. 12. 2021 mohli tuto tělocvičnu otevřít i u nás v Roudnici nad Labem. Celý příběh vzniku strečinkové tělocvičny nebyl vzhledem ke covidové době jednoduchý. Díky finanční podpoře firem MONDI Štětí a.s.,  SOZOL servis, spol. s r.o. a brigády členů klubu Tomáše Dudka a Jardy Kally, jsme nakonec veškeré překážky překonali a přestavbu prostor bývalého bufetu v listopadu 2021 ukončili. Bez finanční podpory bychom si tuto přestavbu, vzhledem k stále rostoucím nákladům a stálých covidových restrikcí v našem sportovním prostředí nemohli dovolit.

Veškeré práce na změnu prostor bývalého bufetu na tělocvičnu byly ukončeny v listopadu 2021.  Nová tělocvična prodělala svůj křest 1. 12. 2021.

Všem, kteří se podíleli na vzniku a otevření tělocvičny ještě jednou děkujeme.