Úspěšný,,Týden hokeje“ v Roudnici nad Labem

29

Ve čtvrtek 26.9 2019 od 16:30 proběhla na zimním stadionu v Roudnici nad Labem dětská akce v rámci ,,Týdne hokeje“. Tuto akci pořádal náš klub ve spolupráci s Českým hokejem. Jednalo se o vyvrcholením celoměsíční reklamní a náborové akce, kterou členové a členky našeho klubu absolvovali. V rámci příprav byly navštíveny školky a školy v Roudnici nad Labem, Štětí, Budyni nad Ohří a blízkém okolí.

Týden hokeje byla sportovní akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče. Jednalo se o akci, při nichž měli děti unikátní příležitost seznámit se s ledním hokejem a vytvořit si svůj prvotní hokejový zážitek. Pro rodiče byl prezentován náš klub jako, rodinný klub“ s orientací na výchovu mládeže. Prezentace podala základní informace pro rodiče a to tak, aby se všichni měli možnost detailně seznámit s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu, a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Náš klub vybavil příchozí děti základní hokejovou výstrojí a děti si tak na ledové ploše vyzkoušeli první hokejové krůčky a různé soutěže a hry. Velice pozitivní je, že návštěvníci PHH byli převážně mladší ročníky a jejich krůčky na ledě byly opravdu první. Na závěr se pak všichni společně vyfotili (některé děti na fotografiích chybí, protože program na ledě byl celkem dlouhý a jim už byla zima) dle zájmu ze strany rodičů a dětí lze říci, že tato akce měla velký úspěch, protože dětí na tuto akci dorazilo 23. Což je vynikající výsledek práce týmu lidí, kteří tuto akci připravoval. Všichni doufáme, že většina příchozích dětí začne také pravidelně chodit do naší Hokejové školy bruslení. Pro hladké začlenění všech dětí do naší Hokejové školy bruslení byly všem rodičům a dětem představen program a trenérský tým HŠB. Děti tak již nebudou mít strach z neznámého prostředí.