Vestavby v šatnách mládeže.

17

Vzhledem k zvyšujícímu se zájmu dětí o naše projekty – Hokejová škola bruslení a Škola bruslení, které pořádáme pro širokou veřejnost Podřipska (Štětí, Roudnice, Budyně a blízké okolí) dochází  k situaci, že nemáme v šatnách klubu dostatečnou kapacitu pro jejich převléknutí do sportovního oblečení. Vedení klubu se tedy rozhodlo postupně instalovat do šaten mládeže, šatní vestavby. V roce 2018 jsme s instalací začali v šatně Hokejové školy bruslení a v tomto roce jsme v instalaci pokračovali v další šatně našeho hokejového potěru. Cílem celého projektu je instalovat do všech šaten mládeže šatní vestavbu, která navýší počet míst na převlékání o 8 dětí v každé šatně.

V letošním roce jsme na instalaci této vestavby dostali finanční dar od firmy Mondi Štětí a.s. z jejich dotačního projektu PATRIOT.

Šatní vestavbu nám vyrobila firma Truhlářství CEDR z Roudnice nad Labem. Celkové náklady na instalaci vestavby byly 21 215 Kč. Na finančním zajištění této vestavby se částkou 10 000 Kč podílela firma MONDI Štětí a.s. a 11 215 Kč náš klub. Instalace byla provedena 16. 10. 2019. V instalacích těchto šatních vestaveb bychom rádi pokračovali i v dalších letech.

Nová šatní vestavba prodělala svůj křest hned následující den, kdy byla obsazena při tréninku naší hokejové mládeže.

 Projekt byl podpořen projektem PATRIOT firmy MONDI Štětí a.s.