Vyhodnocení náboru

119

Dne 23. 1. 2020 proběhla ve spolupráci s ČH na zimním stadionu v Roudnici nad Labem náborová akce TÝDEN HOKEJE – POJĎ HRÁT HOKEJ. V rámci přípravy na tuto událost hokejový klub HC Roudnice nad Labem provádí dopolední bruslení s dětmi z MŠ z Roudnice nad Labem. Při této příležitosti byla propagována akce TÝDEN HOKEJE – POJĎ HRÁT HOKEJ. Dětem zde spolu se sladkou odměnou byly předány pozvánky na zimní stadion. Děti z ostatních MŠ a ZŠ v Roudnici nad Labem, Budyni, Štětí, Straškově a přilehlém okolí byly osloveny osobní návštěvou propagačního týmu našeho klubu. K propagaci akce PHH náš klub opět využil všechna dostupná média a veřejné reklamní plochy.

Manuál pro přípravu náboru nám poskytl velmi solidní návod, a tak akce probíhala plynule a bez větších nesnází. Na registraci se nám zapsalo celkem 19 děti. Všem dětem jsme ukázali zázemí našeho klubu, seznámili jsme je s hokejovou výstrojí a výzbrojí, a nakonec nastoupily na led. Vzhledem k tomu, že se jednalo převážně o nebruslící děti, náplní této části dne bylo pouze seznámení s ledovou plochou a jednoduché hry. Dětským návštěvníkům akce PHH se po celou dobu věnoval trenérský tým našeho klubu pod vedením hlavního trenéra mládeže Jaroslava Kally. Po celou dobu náboru probíhaly současně na vyhrazených částech ledové plochy tréninky 1.třídy našeho klubu. Tréninky byly modelovány tak, aby obsahovaly ukázky nácviku dovedností, zábavné hry na ledě a předvedení minihokeje.

Na Týden hokeje v Roudnici nad Labem si přišlo lední hokej vyzkoušet 19 dětí, 5 dívek a 14 kluků.

 

Věříme, že individuální přístup trenérů byl velkým přínosem a vzbuzený zájem dětí se promítne již brzy i v naší Hokejové školičce bruslení.

 

     Děkujeme Vám za Vaši podporu a těšíme se na další spolupráci.

Odkaz na reportáž roudnické TV MIS pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=b0vj-MoEYEU