GDPR

Dnem 25.5.2018 začíná účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Podmínky tohoto nařízení jsou v našem klubu plněny takto:

  1. Zpracování osobních údajů se děje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění zákonné povinnosti (pojištění člena spolku dle zákona o pojišťovnictví nebo údaje zaměstnance nutné z důvodu pracovněprávní/mzdové agendy atd.), v souvislosti se smluvním plněním (například smlouvy spolku se zaměstnanci nebo s dodavateli – fyz. osobami), nebo na základě souhlasu dotčené osoby v kvalitě požadované GDPR (Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů).
  2. Účelem zpracování osobních údajů je například vedení evidence členů spolku, registrace hráčů v registračním systému ČSLH, vedení údajů k žádosti o finanční příspěvek z veřejných zdrojů, údaje potřebné k přihláškám/soupiskám ke sportovním soutěžím, vedení vnitřní personální agendy, vedení kontaktních údajů rodičů pro případ nahodilé události v rámci účasti dítěte na soutěžích, akcích klubu a propagace spolku/soutěží atd.
  3. HC Roudnice nad Labem informuje členy, hráče, nebo jejich zákonné zástupce o zpracování osobních údajů a vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. Příslušný formulář souhlasu je >> ZDE <<
  4. Osobní údaje v elektronické formě jsou uchovávány v jednom počítači v kanceláři klubu a jednom přenosném počítači. Oba jsou náležitě zaheslovány. K zaheslovanému obsahu počítače v kanceláři klubu mají přístup členové VV klubu, k zaheslovanému obsahu přenosného počítače má přístup předseda klubu a sekretář klubu. Po ukončení práce svůj profil vždy odhlašují.
  5. Osobní údaje členů, hráčů nebo jejich zákonných zástupců nejsou zálohovány na přenosná média.
  6. Osobní údaje členů, hráčů nebo jejich zákonných zástupců nejsou nikdy zpřístupňovány třetím osobám, aniž by k tomu byl stanovený důvod zákonným či interním předpisem, případně smlouvou.
  7. V případě, že dojde k úniku osobních údajů, nebo k tomu bude v klubu HC Roudnice nad Labem pouze podezření, vedení klubu bude neprodleně informovat Úřad pro ochranu osobních údajů, a to do 72h od doby, kdy se o této události dozví.
  8. Bez souhlasu sportovců lze umisťovat jejich fotografie a jiné osobní údaje na webové stránky (sociální sítě nebo do tištěných zpravodajů) pouze za účelem zpravodajství z těchto sportovních událostí.
  9. Naopak pouze se souhlasem sportovců je možné prezentovat jejich fotografie a jiné osobní údaje na webové stránky (sociální sítě nebo do tištěných zpravodajů) za účelem marketingu (patří sem i pozvánky na sportovní akce). Z tohoto důvodu byla dočasně pozastavena aktualizace prezentace trenérského týmu a soupisek hráčů na webové stránce www.hcroudnice.com. Soupisky budou obnoveny poté, co bude k dispozici podepsaný příslušný souhlas se zpracováním osobních údajů od jednotlivých hráčů nebo jejich zákonných zástupců.

— VV klubu HC Roudnice nad Labem