Mimo klubové sportovní aktivity hráčů a hráček

Věnujte, prosím, pozornost níže uvedenému textu, který formálně vymezuje pravidla pro hráče HC Roudnice nad Labem v oblasti mimo klubových sportovních hokejových i nehokejových aktivit. Jsme v přesvědčeni, že všichni pochopíte, že hokej je kolektivní sport, byť založený na individualitách. To musí pochopit jak hráči, tak rodiče. Bez týmu hokej hrát, na rozdíl od házení oštěpem nebo tenisu, nejde.

Podporujeme sportovní aktivity, zejména ty, které vedou k všeobecnému sportovnímu rozvoji hráčů, všestrannosti, které jsou základním předpokladem k dosažení nejvyšší možné výkonnosti v ledním hokeji. Na prvním místě jsou však pro hráče vždy akce organizované klubem. Ve volném čase nejsou sportovní aktivity hráčů, jakkoliv klubem limitovány, s výjimkou těch, které by mohly ovlivnit výkon hráče v tréninku nebo utkání. V takovém případě musí hráč trenéra o těchto aktivitách informovat předem, a ten má právo takové aktivity nedoporučit (např. v případě rizika mimořádné únavy před utkáním).

Podporujeme ty hokejové aktivity, které vhodně doplňují klubový program, ať už se jedná o speciální tréninky dovedností, účast na prestižních turnajích v dresech výběrů atd., neboť je považujeme za nejlepší možnost prezentace klubu a zvýšení dovedností našich hráčů.

V případě mimoklubových aktivit hokejového charakteru musí vždy o takových hráč předem informovat svého trenéra. Pokud tyto aktivity neumožňují účast na klubovém programu, musí tyto trenér předem schválit a trenér tyto aktivity schválí v případě, že jejich sportovní přínos pro hráče bude převyšovat přínos klubového programu a současně tím nenaruší přípravu týmu, do kterého hráč patří. V případě reprezentace na vrcholné úrovni tuto účast trenér schválí vždy.

V případě porušení nedoporučení mimohokejových aktivit trenérem může být dočasně pozastavena nominace k utkáním; při porušení informační povinnosti o účasti na hokejových mimoklubových aktivitách, resp. při nerespektování stanoviska trenéra u kolize s klubovým programem, může trenér navrhnout vedení klubu vyloučení z klubu. Přestože klub neuplatňuje nárok na tabulkové odstupné za hráče, tak v případě jeho přestupu do jiného klubu, bude při přestupu po vyloučení z klubu tabulkové odstupné dle směrnic ČSLH požadovat.

                            OZNÁMENÍ ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE

Jelikož v minulých sezónách docházelo často k situacím, kdy se hráči účastnili na akcích privátně organizovaných „select teamů“ v době konání mistrovského utkání svého mateřského klubu, dochází k regulaci mimo klubových aktivit. Toto rozhodnutí schválilo sportovní oddělení a komise mládeže ČSLH.

  1. Zákaz startu hráčů za jiná (privátně organizovaná) mužstva mimo klubové aktivity v době trvání dané soutěže.
  2. Zákaz účasti hráčů na privátně organizovaných trénincích v době konání tréninku, či zápasu mateřského klubu.
  3. Privátně organizované „select teamy“ v době konání mistrovských soutěží musí obdržet pro své akce autorizaci sportovního oddělení ČSLH.