Etický kodex rodiče

1. Mysli na své chování na tribuně.
– Zachovávej klid, je to jenom hra.
– Užij si zápas, oceň dobré akce, tleskej.
– Povzbuzuj a podporuj své dítě i ostatní.
– Neraď svému dítěti!
– Nehodnoť spoluhráče tvého dítěte.
– Nepoměřuj své dítě s ostatními.
– Respektuj soupeře, rozhodčí a pravidla hry.
– Nekřič na trenéry a rozhodčí, jsi vzor pro své dítě.
– Nezapomeň, že trenéři a rozhodčí jsou jenom lidi.
– Neřeš s ostatními rodiči trenéry ani rozhodčí.

2. Respektuj práci trenéra.
– Nekoučuj své dítě během tréninku.
– Vůbec nechoď na hráčskou lavici.
– Pomoz vytvořit pozitivní prostředí.
– Uč sebe i své dítě mít emoce pod kontrolou.
– Umožni trenérům a dětem, aby byli kreativní.
– Neřeš, kolikrát tvé dítě špatně přihrálo či vystřelilo, jde o učení.
– Pamatuj, že tréninkem se děti naučí hrát.

3. Dodržuj nastavená pravidla i mimo zimní stadion (doma, v autě)
– Pamatuj, že v životě jsou důležitější věci než hokej.
– Podpoř své dítě, vyzdvihni zábavu a týmovou práci.
– Oceň pracovitost, nasazení a disciplínu.
– Svému dítěti naslouchej a podporuj ho.
– Nikdy nepochybuj o svém dítěti!
– Nikdy nepochybuj o trenérovi.
– Nesváděj porážku na rozhodčí.
– Neuč své dítě vyhrát za jakoukoliv cenu.
– Vychovávej ho v duchu fair-play.