Opatření Covid-19

Vážení sportovní přátelé,

Vzhledem k zásadnímu zlepšení epidemické situace byla většina celostátně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví zrušena. V platnosti zůstávají dílčí opatření pro segment zdravotnictví a sociální péče.

Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky
příslušné krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních opatření naleznete na Covid
portálu.