Etický kodex hráče

1. Respektuj svého trenéra, spoluhráče, svoje rodiče, protihráče a rozhodčí.
Pamatuj, že nic na světě není zadarmo. Na stadionu všechny zdrav a za pomoc slušně poděkuj.

2. Hraj podle pravidel.
Nauč se hokejová pravidla, vždy dbej principů fair-play.

3. Buď vždy včas na tréninku i na zápasech.
Dodržuj disciplínu a řád týmu.

4. Tvrdě na sobě pracuj, neustále zlepšuj své dovednosti.
Tím, že něco ošidíš, zklameš nejen sebe, ale i celý tým. Po tréninku či zápase musíš vědět, že jsi tomu dal vše.

5. Buď týmovým hráčem.
Vycházej dobře se svými spoluhráči, pěstuj dobré kamarádské vztahy.

6. Hraj pro radost.
Měj potěšení ze hry a užívej si všechno, co hokejový sport nabízí.

7. Nepovyšuj se na slabší.
Pokud vyhraješ, je to krásný pocit. Nezapomeň ovšem na respekt k soupeři, který stojí na druhé straně. Pamatuj, že jednou tam můžeš stát ty.

8. Nauč se zpracovávat porážky.
Podat si ruce se soupeřem po porážce. Vidět, jak je ten druhý oslavován, to opravdu vyžaduje odvahu a silnou osobnost. Respekt ostatních si získáš, pokud se zachováš jako férový sportovec, který umí i prohrávat.

9. Nikdy nediskutuj s rozhodčím.
Ani v případě, kdy máš pocit, že verdikt není správný.

10. Správně reprezentuj svůj klub.
Být členem hokejové smečky je čest. Buď dobrým příkladem svým vrstevníkům, spolužákům, kamarádům a dělej dobré jméno svému klubu.