Příspěvky 1. třída

74

1. třída (děti, ročník 2013)

Příspěvky klubu jsou stanoveny na 1800 Kč na sezónu.

Měsíční platba:
Při platbě  9 x za rok se platí 200,- Kč za měsíc.
Splatnost vždy do 15. dne následujícího měsíce

Podílnická sleva:
Za každého člena klubu, který sežene minimálně 10.000 Kč od sponzora nebo
příspěvek za reklamní plnění ve stejné výši, zaplatí členské příspěvky klub.

Realizační tým družstva:
Hlavní trenér: David Hnát, hnat.david@hotmail.com
Asistenti: pp. Vorlíček, Veltruský
Vedoucí družstva: