Příspěvky duben-červen

12

Informace k platbám za suchou přípravu:
měsíce: duben, květen, červen
 
Přípravka – 50,-/ měsíc
2.třída –    100,- / měsíc
3.třída –    150,-/ měsíc
MŽ –         250,- / měsíc
SŽ –          300,- / měsíc
D –            300,- / měsíc

Vladimír Čichovský – předseda klubu