Úspěšný „Týden hokeje“ v Roudnici nad Labem

6

Ve čtvrtek 24.1 2019 od 16:30 proběhla na zimním stadionu v Roudnici nad Labem dětská akce v rámci „Týdne hokeje„. Tuto akci pořádal náš klub ve spolupráci s Českým hokejem. Jednalo se o vyvrcholením celoměsíční reklamní a náborové akce, kterou členové a členky našeho klubu absolvovali. V rámci příprav byly navštíveny školky a školy v Roudnici nad Labem a blízkém okolí.

Týden hokeje byla sportovní akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče. Jednalo se o akci, při nichž měli děti unikátní příležitost seznámit se s ledním hokejem a vytvořit si svůj prvotní hokejový zážitek. Pro rodiče byl prezentován náš klub jako, rodinný klub“ s orientací na výchovu mládeže. Prezentace podala základní informace pro rodiče a to tak, aby se všichni měli možnost detailně seznámit s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu, a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Náš klub vybavil příchozí děti základní hokejovou výstrojí a děti si tak na ledové ploše vyzkoušeli první hokejové krůčky a různé soutěže a hry. Na závěr se pak všichni společně vyfotili (některé děti na fotografiích chybí, protože program na ledě byl celkem dlouhý a jim už byla zima) dle zájmu ze strany rodičů a dětí lze říci, že tato akce měla velký úspěch, protože dětí na tuto akci dorazilo 33. Což je vynikající výsledek práce týmu lidí, kteří tuto akci připravoval. Pro hladké začlenění všech dětí do naší Hokejové školy bruslení posílilo vedení klubu HŠB o dva zkušené trenéry mládeže Martina Kuchaře a Milana Tomana.

Všichni doufáme, že většina příchozích dětí začne také pravidelně chodit do naší Hokejové školy bruslení.

V Roudnici nad Labem dne 25.1.2019