Bruslení základních a mateřských škol na ZS v Roudnici n. L.

21

Potenciál nových sportovců v dresech HC Roudnice n. L.

Již několikátým rokem se většina školních zařízení ve spádové oblasti Podřipska (Roudnice nad Labem a blízké okolí), podílí v rámci hodin tělesné výchovy na využívání ledové plochy zimního stadionu v dopoledních hodinách. Pro školy a školky jsou vyčleněny hodiny každý všední den, pondělí až pátek od 8:00 do 14:00. Celkem to znamená 30 hodin týdně od října do dubna.

Jak to probíhá: Tyto hodiny jsou rozděleny na hodiny hraní hokeje (13 hod. týdně) – tuto část využívají převážně školy a na hodiny pro bruslení (17 hod. týdně) – tuto část využívají převážně mateřské školky. Bruslařský bloky jsou pravidelně a to v úterý a čtvrtek od 10:00 do 11:00 hodin. K těmto bruslařským bloků ještě oddíl ledního hokeje HC Roudnice n. L. pořádá v pondělí a čtvrtek od 13:00-14:00 hodin školu bruslení, která je určena široké veřejnosti. Veškeré bruslařské bloky + škola bruslení probíhá pod vedením dvou zkušených trenérů místního hokejového klubu.

Kolik dětí již této možnosti již využilo: Možnosti, zařadit využití zimního stadiónu do konceptu tělesné výchovy využívají školy a školky v Roudnici a blízkém okolí a díky tomu ledovou plochu ZS každý rok využije cca 11 tisíc bruslících dětí. Rok 2019 zatím vypadá jako rekordní. Za období leden a únor již přišlo bruslit 5 tisíc dětí.

Proč to děláme: Touto aktivitou dává majitel ZS -Město Roudnice nad Labem a místní hokejový klub HC Roudnice všem dětem možnost získat kladný vztah ke sportu a naučit se základům bruslení. Hokejový klub následně nabízí všem účastníkům možnost pokračovat ne výuce bruslení v Hokejové škole bruslení. Touto velice prospěšnou aktivitou, která oslovuje všechny školáky v regionu, vzniká oddílu HC Roudnice nad Labem velký potenciál nových zájemců o lední hokej.

V Roudnici n. L. 8. 3. 2019

Tomáš Dudek – trenér žáků ČSLH