Předseda klubu svolává na 16.11.2023 valnou hromadu klubu.

199

Oznámení o konání valné hromady HC Roudnice nad Labem, z.s.

Na základě platných stanov klubu svolává předseda hokejového klubu valnou hromadu.

Termín: 16. listopadu 2023 od 17:30 hodin v klubovně HC

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Volba nového člena VV
6. Schválení účetní závěrky a Výroční zprávy klubu
7. Schválení úpravy směrnice klubu
8. Diskuse
9. Schválení usnesení VH
10. Závěr

V Roudnici n. L. Dne 9.10.2023

David Sklenář
předseda klubu

HC Roudnice nad Labem, z.s.